Dernek Tüzüğüne göre sadece bireysel üyelikler kabul edilmektedir.

Üyelik koşulları :

-Yurt içinde ya da yurt dışındaki üniversitelerin Fizik, Kimya, Biyoloji, Malzeme, Yerbilimleri Bölümlerinden mezun olmuş olmak;
- Yurt içinde ya da yurt dışındaki herhangi bir üniversitede lisansüstü eğitimini kristalografi ile ilgili alanlarda tamamlamış olmak.
Yukarıdaki özelliklerden en az bir tanesine sahip olan kişiler, sahip olduğu özelliği belgeleyen bir fotokopi örneği, nüfus cüzdan sureti, başvuru formu ve başvuru dilekçesi ile Yönetim Kurulu Başkanlığına başvurmaları halinde, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda derneğe üye olabilirler.

Üye Kayıt Formu için tıklayınız