Kişisel bilgilerinizdeki (iş, iletişim, unvan, soyadı,  vb.) değişiklikleri lütfen tucr.contact@gmail.com adresine bildiriniz.

 

KRİSTALLOGRAFİ DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

Sıra No Ünvanı Adı Soyadı Kurumu e-mail
1 Yrd.Doç.Dr. Abdullah AKKAYA Erciyes Üniversitesi aakkaya@omu.edu.tr
2  Prof. Dr. Abdullah AYDIN Kastamonu Üniversitesi aaydin@kastamonu.edu.tr
3 Dr. Öğr. Ahmet BAYIRLI Hacettepe Üniversitesi ahmet.bayirli@gmail.com
4 Prof. Dr. Ahmet BULUT Ondokuz Mayıs Üniversitesi abulut@omu.edu.tr
5 Prof. Dr. Ahmet ERDÖNMEZ Ondokuz Mayis Üniversitesi erdonmez@omu.edu.tr
6 Doç.Dr. Alper Tolga ÇOLAK Dumlupınar Üniversitesi atahan2005@gmail.com
7 Yrd. Doç.Dr. Arzu KARAYEL Hitit Üniversitesi arzukarayel@hitit.edu.tr
8 Yrd. Doç.Dr. Arzu ÖZEK YILDIRIM Giresun Üniversitesi arzu.ozek.yildirim@giresun.edu.tr
9 Uzman Dr. Aslı ÇAKIR Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi cakir@mu.edu.tr
10 Doç. Dr. Aslı KARAKAŞ Selçuk Üniversitesi karakasasli@yahoo.com
11 Yrd.Doç.Dr. Aslı ÖZTÜRK Pamukkale Üniversitesi aslio@pau.edu.tr
12 Prof. Dr. Ayhan ELMALI Ankara Üniversitesi elmali@eng.ankara.edu.tr
13 Prof. Dr. Ayşen YILMAZ Ortadoğu Teknik Üniversitesi ayseny@metu.edu.tr
14 Yrd. Doç.Dr. Aytaç Gürhan GÖKÇE Dokuz Eylül Üniversitesi aytac.gokce@deu.edu.tr
15 Yrd. Doç.Dr. Başak KOŞAR Sinop Üniversitesi bkosar@sinop.edu.tr
16 Arş. Gör Begüm ÇINAR BAM Hacettepe Üniversitesi begum.cinar@hacettepe.edu.tr
17 Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi bgunes@gazi.edu.tr
18 Öğr. Gör. Birsen KESİK ZEYREK Toros Üniversitesi birsen.zeyrek@toros.edu.tr
19 Arş. Gör. Bora KALKAN Hacettepe Üniversitesi kalkan@hacettepe.edu.tr
20 Yrd.Doç.Dr. Burcu KAPLAN TÜRKÖZ Ege Üniversitesi burcu.kaplan.turkoz@ege.edu.tr
21 Dr. Bürke Meltem ATEŞ TAEK  burke.ates@taek.gov.tr
22 Arş. Gör. Canan Aytuğ AVA Dicle Üniversitesi cananaytug@hotmail.com
23  Prof. Dr. Canan KAZAK Ondokuz Mayis Üniversitesi ckazak@omu.edu.tr
24 Dr. Öğr. Caner TÜKEL Hacettepe Üniversitesi ctukel@gmail.com
25 Doç.Dr. Cem Cüneyt ERSANLI Sinop Üniversitesi ccersanli@sinop.edu.tr
26 Prof. Dr. Cemil İBİŞ İstanbul Üniversitesi ibiscml@istanbul.edu.tr
27 Doç. Dr. Cengiz ARICI TÜBİTAK cengiz.arici@tubitak.gov.tr
28 Prof. Dr. M. Çiğdem SAYIL İstanbul Üniversitesi sayil@istanbul.edu.tr
29 Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Yüksektepe ATAOL Çankırı Karatekin Üniversitesi yuksektepe.c@karatekin.edu.tr
30 YL Öğr. ÇiğdemAKMANSOY Dicle Üniversitesi cakmansoy62@gmail.com  
31 YL Damla KOÇAK Hacettepe Üniversitesi sellkocak@hotmail.com
32 Prof. Dr. Dinçer ÜLKÜ Emekli dincerulku@hotmail.com
33 Yrd.Doç.Dr. Ebru GÜNGÖR M. Akif Ersoy Üniversitesi egungor@mehmetakif.edu.tr
34 Dr. Elif Hilal SOYLU Hacettepe Üniversitesi elifsoylu_ph@yahoo.com
35 Yrd.Doç.Dr. Emre S. TAŞÇI Hacettepe Üniversitesi emre.tasci@hacettepe.edu.tr
36 Doç. Dr. Engin BAYSEN Yakın Doğu (Kıbrıs) enginb@gazi.edu.tr
37 Prof. Dr. Engin KENDI Emekli kendi@hacettepe.edu.tr
38 YL Öğr. Enver KAHVECİ İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi enverkahveci@yahoo.com
39 Yrd.Doç.Dr. Ersin TEMEL Giresun  Üniversitesi ersin.temel@giresun.edu.tr
40 Prof. Dr. Ertan SAHIN Atatürk Üniversitesi ertan@atauni.edu.tr
41 Prof. Dr. Fatma Serpil GÖKSEL İstanbul Üniversitesi segoksel@istanbul.edu.tr
42 Yrd.Doç.Dr. Fatma ÇAKMAK Yakın Doğu (Kıbrıs) fatmac@gazi.edu.tr
43 YL Fatma TEZCAN OMU-Ayrıldı tezcanfatma@yahoo.com
44 Doç. Dr. Ferhunde ATAY Osmangazi Üniversitesi fatay@ogu.edu.tr
45 Prof. Dr. Filiz Betül KAYNAK Hacettepe Üniversitesi gulsen@hacettepe.edu.tr
46 Ars.Gör. Funda ÖZKOK İstanbul Üniversitesi ozkok@istanbul.edu.tr
47 Öğr. Gör. Gonca ÖZDEMİR TARI Ondokuz Mayıs Üniversitesi gozdemir@omu.edu.tr
48 Yrd. Doç.Dr. Gökhan ALPASLAN Giresun Üniversitesi gokhan.alpaslan@giresun.edu.tr
49 Dr. Gökhan KAŞTAŞ Ondokuz Mayis Üniversitesi gkastas@omu.edu.tr
50 Dr. Öğr. Gülsüm GÜNDOĞDU Hacettepe Üniversitesi gulsum.gnd@gmail.com
51 Yrd. Doç.Dr. Gün BİNZET Mersin Üniversitesi polatgun@gmail.com
52 Doç. Dr. Güneş S.KÜRKÇÜOĞLU Osman Gazi Üniversitesi gkurkcuo@ogu.edu.tr
53 Prof. Dr. Hacali NECEFOĞLU Kafkas Üniversitesi alinecef@hotmail.com
54 Doç.Dr. Hande PETEK Ondokuz Mayıs   Üniversitesi hpetek@omu.edu.tr
55 Doç.Dr. Hanife SARAÇOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi hanifesa@omu.edu.tr
56 Yrd. Doç.Dr. Hasan  KARABIYIK Dokuz Eylül Üniversitesi hasan.karabiyik@deu.edu.tr
57 Prof.Dr. Hülya KARA Balıkesir Üniversitesi hkara@balikesir.edu.tr
58 Prof. Dr. Hümeyra PAŞAOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi hpasa@omu.edu.tr
59 Prof. Dr. Hüseyin SOYLU Emekli hsoylu@gef.gazi.edu.tr
60 Prof. Dr. Hüseyin ÜNVER Ankara Üniversitesi unver@science.ankara.edu.tr
61 Dr. Öğr. Ilghar ORUOJALIPOUR Hacettepe Üniversitesi ilghar-time@yahoo.com
62 YL Işıl YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi isilylmz@omu.edu.tr
63 Doç. Dr. İdris AKYÜZ Osman Gazi Üniversitesi iakyuz@ogu.edu.tr
64 Prof. Dr. Ismail ÇELIK Cumhuriyet Üniversitesi icelik@cumhuriyet.edu.tr
65 Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM Hacettepe Üniversitesi tatar@hacettepe.edu.tr
66 Öğrenci Lülüfer TURAN Ondokuz Mayis Üniversitesi turanlulufer@hotmail.com
67 Prof. Dr. Lütfi ÖZYÜZER İYTE ozyuzer@iyte.edu.tr
68 Prof. Dr. Mehmet AKKURT Erciyes Üniversitesi akkurt@erciyes.edu.tr
69 Doç. Dr. Mehmet ASLANTAŞ K. Sütçü İmam Üniversitesi aslantas@ksu.edu.tr
70 Prof. Dr. Mehmet KABAK Ankara Üniversitesi kabak@eng.ankara.edu.tr
71 Prof. Dr. Muharrem DİNÇER Ondokuz Mayıs Üniversitesi mdincer@omu.edu.tr
72 Yrd.Doç.Dr. Muhittin AYGÜN Dokuz Eylül Üniversitesi muhittin.aygun@deu.edu.tr
73 Doç. Dr. Musa Mutlu CAN İstanbul  Üniversitesi musa.can@istanbul.edu.tr
74 Prof. Dr. Musa SARI Gazi Üniversitesi msari@gazi.edu.tr
75 Yrd.Doç.Dr. Mustafa Barış TERCAN Karabük Üniversitesi mtercan@karabuk.edu.tr
76 Yrd.Doç.Dr. Mustafa KÖKSAL İYTE mustafakoksal@iyte.edu.tr
77 Prof.Dr. Mustafa ODABAŞOĞLU Pamukkale Üniversitesi mustafaodabasoglu@gmail.com
78 Doç. Dr. Müjdat  ÇAĞLAR Anadolu Üniversitesi mcaglar@anadolu.edu.tr
79 Ars.Gör. N.Gülşah DENİZ YURDAKUL İstanbul Üniversitesi yurdakul@istanbul.edu.tr
80 Yrd. Doç.Dr. Nagihan DELİBAŞ Sakarya Üniversitesi caylak@sakarya.edu.tr
81 Yrd.Doç.Dr. Nahide Burcu ARSLAN Giresun Üniversitesi burcu.arslan@giresun.edu.tr
82  Doç. Dr. Nazan OCAK Ondokuz Mayis Üniversitesi nocak@omu.edu.tr
83 Yrd.Doç.Dr. Necmi DEGE Ondokuz Mayıs Üniversitesi necmid@omu.edu.tr
84  Doç. Dr. Nefise ÖZÇELİK Aksaray Üniversitesi nefised@gmail.com
85 Yrd. Doç.Dr. Nevzat KARADAYI Ondokuz Mayis Üniversitesi nevzatk@omu.edu.tr
86 Öğr. Gör. Nihal KUŞ Anadolu Üniversitesi nkus@anadolu.edu.tr
87 Yük. Lis. Nurhan EMRE OMU-Ayrıldı nurhanemre@yahoo.com
88 Doç. Dr. Onur ŞAHİN Sinop Üniversitesi onurs@sinop.edu.tr
89 Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR Ondokuz Mayis Üniversitesi orhanb@omu.edu.tr
90 Doç.Dr. Ömer ÇELİK Dicle Üniversitesi celiko21@yahoo.com
91 Dr. Özen ÖZGEN   ozgen_ozen@yahoo.com
92 Doç.Dr. Özgür TÜRK Ondokuz Mayıs Üniversitesi ozgrtrk@gmail.com
93 Dr. Özlem DEVECİ Osmangazi Üniversitesi ozlemdeveci@hotmail.com
94 Dr. Özlem Taştan BISHOP University of Pretoria ozlemtbishop@yahoo.co.uk
95 Prof. Dr. Rahmi YAGBASAN Başkent Üniversitesi yagbasan@baskent.edu.tr
96 Arş. Gör. Resul SEVİNÇEK Dokuz Eylül Üniversitesi resul.sevincek@deu.edu.tr
97 Yrd.Doç.Dr. Salih KÖSE Osmangazi Üniversitesi skose@ogu.edu.tr
98 Doç Dr. Saliha ILICAN Anadolu Üniversitesi silican@anadolu.edu.tr
99  Doç. Dr. Sebnem İngeç KANDİL Gazi Üniversitesi singec@gazi.edu.tr
100 Prof. Dr. Sema ÖZTÜRK YILDIRIM Erciyes Üniversitesi ozturk@erciyes.edu.tr
101 YL Semra GÜVEN Gazi Osmanpaşa Üniversitesi  
102 Prof. Dr. Semra IDE Hacettepe Üniversitesi side@hacettepe.edu.tr
103 YL Serap AĞA Hacettepe Üniversitesi serapaga1991@gmail.com
104 Yrd.Doç.Dr Serap YAZICI Ondokuz Mayıs Üniversitesi yserap@omu.edu.tr
105 YL Sevda YILDIRIM Gazi Üniversitesi sevdayildirim88@hotmail.com
106 Dr. Sevgi YÜRÜŞ TAEK syurus@hacettepe.edu.tr
107 Yrd.Doç.Dr. Sibel DEMİR Gaziantep Üniversitesi sibeld@gantep.edu.tr
108 Prof. Dr. Süheyla ÖZBEY Hacettepe Üniversitesi sozbey@hacettepe.edu.tr
109 Dr. Süheyla YÜCE EMRE Ondokuz Mayis Üniversitesi syuce@omu.edu.tr
110 Yrd.Doç.Dr. Şehrima ATALAY Ondokuz Mayıs Üniversitesi atalays@omu.edu.tr
111 Dr. Öğr. Şerife PINAR Erciyes Üniversitesi serifepnr@hotmail.com
112 Arş. Gör. Tuğba AYCAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi tugba.ak@omu.edu.tr
113 Arş. Gör. Tuğba BULMUŞ Erciyes Üniversitesi tubabulmus@mynet.com
114  Doç. Dr. Tuncay TUNÇ Aksaray Üniversitesi tctunc@gmail.com
115 Doç.Dr. Ufuk ÇORUH Ondokuz Mayis Üniversitesi ucoruh@omu.edu.tr
116 YL Ural KAZAN Hacettepe Üniversitesi uralkazan@hacettepe.edu.tr
117 Doç. Dr. Vildan BİLGİN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi vbilgin@comu.edu.tr
118 Prof. Dr. Yalçın ELERMAN Ankara Üniversitesi elerman@eng.ankara.edu.tr
119 Doç.Dr. Yasemin ÇAĞLAR Anadolu Üniversitesi yasemincaglar@anadolu.edu.tr
120 Prof. Dr. Yavuz KÖYSAL Ondokuz Mayis Üniversitesi yavuzk@omu.edu.tr
121 Prof. Dr. Yıldırım AYDOĞU Gazi  Üniversitesi y.aydogdu@gazi.edu.tr
122 Doç. Dr. Yunus ZORLU Gebze Teknik Üniversitesi yzorlu@gtu.edu.tr
123 Yrd.Doç.Dr. Yusuf ÖZCAN Pamukkale Üniversitesi ozcan@pau.edu.tr
124 Yrd.Doç.Dr. Zarife Sibel ŞAHİN Sinop Üniversitesi zarifesibel@sinop.edu.tr
125 Doç.Dr. Zeliha GÖKMEN İstanbul Üniversitesi gokm@istanbul.edu.tr