Devamı

Ulusal Kristalografi Derneği'nin Amacı

Ulusal Kristalografi Derneği 2001 yılında Ankara’da kurulmuştur ve Avrupa Kristalografi Derneğinin (ECA) üyesidir. Kristalografi alanında akademik ve endüstriyel faaliyetlerde bulunan 100'ün üzerindeki üyesiyle ülkemizi bu alanda yurtdışında da temsil etmektedir.

UKD’ nin temel amaçları, gençlerin kristalografi alanındaki araştırma ve eğitimlerinin desteklenmesi, çalışmalarında x-ışını tekniklerine ihtiyaç duyan farklı disiplinlerden araştırmacılarla işbirliğinin kurulması, Türkiye' de Kristalografi biliminin anlaşılması, gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde bulunmaktır. Kristalografi atomik ve moleküler yapıyı inceler. Kristalograflar, bir malzeme içerisindeki atomların nasıl düzenlendiğini bularak bu malzemelerin atomik yapısı ile özellikleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırlar. 

 

5. TUCr Toplantısı (12-13 Ekim 2017)

5. TUCr Toplantısı ne yazık ki iki kere uzatılan son başvuru tarihlerine rağmen çok düşük katılım nedeniyle iptal edilmiştir.

[[ İptale dair resmi açıklama ve detaylar ]]

TUCr Toplantılarının 5.si bu yıl Hacettepe Üniversitesi'nde, 12-13 Ekim 2017 tarihlerinde yapılacaktır. Toplantıda ele alınacak konular arasında:

+ Moleküler Yapı, Moleküler Etkileşme ve Kimyasal Özellikler
+ Toz Kırınımı
+ Küçük Açı X-Işını Saçılması
+ Makromoleküler Kristalografi
+ Kimyasal Hesaplamalar: Yük, Spin, Momentum Yoğunlukları
+ Kristal Mühendisliği ve Supramoleküler Yapılar
+ Mineraller ve İnorganik Kristalografi
+ Nanomalzemeler
+ SESAME’ deki Gelişmeler
bulunmaktadır.

 Toplantının ana sayfası | Katılım formu | Toplantı posteri

Devamı

2014 Uluslararası Kristalografi Yılı

Ulusal Kristalografi Derneği 2001 yılında Ankara’da kurulmuştur ve Avrupa Kristalografi Derneğinin (ECA) üyesidir. Kristalografi alanında akademik ve endüstriyel faaliyetlerde bulunan 150’ nin üzerindeki üyesiyle Ülkemizi bu alanda yurtdışında da temsil etmektedir.

Detaylı Bilgi | Etkinlikler

Gelecek Etkinlikler

Toplantı Duyuruları